Stemceltherapie bij MS

Wat zijn stamcellen?

Een stamcel is een menselijke basis-cel die zichzelf ook kan vernieuwen of uitgroeien tot een gespecialiseerde cel, bijvoorbeeld een hartcel, een levercel of een huidcel. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan.

Hoe werkt stamceltherapie bij MS?

In het geval van stamceltherapie voor mensen met MS, worden stamcellen uit het bloed van de persoon zelf gebruikt. Deze stamcellen kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsel herstellen. Daardoor kan stamceltherapie helaas permanente zenuwschade die door MS is ontstaan niet herstellen.

Het doel van stamceltherapie bij MS is echter om het afweersysteem te “resetten” zodat de MS-ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen. Mensen met een actieve vorm van MS hebben namelijk last van deze aanvallen.

De behandeling bestaat uit drie stappen:

Kort samengevat bestaat deze behandeling uit drie stappen. Als eerste worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren. Vervolgens krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het bestaande afweersysteem wordt vernietigd. Tot slot krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, waarmee het afweersysteem opnieuw wordt opgebouwd.

Voor een uitgebreide uitleg of meer informatie over de behandeling verwijs ik u graag door naar onderstaande link:www.msresearch.nl